Обуке


  •  2016

    FSSC - ISO 22000 - Вођа тима за безбедност хране - Проверавач система за управљање безбедношћу хране
  •  2016

    Системи управљања безбедношћу хране према захтевима стандарда ISO 22000 и TS 22002